Hvordan blir jeg lærling?

Her på Saugbrugs, i Halden, har vi fokus på lærlinger. For å få lærlingplass hos oss må du ha bestått eksamen i alle fag. Du må vise til god oppførsel og høy oppmøtekompetanse. Som person er du engasjert i faget ditt, punktlig og en bidragsyter til det sosiale fellesskapet. Du har gode samarbeidsevner, og trives med å arbeide sammen med andre. Som lærling hos oss har du en dedikert mentor som følger deg gjennom lærlingløpet.

Hvilken linje må jeg gå?

Vi tar inn lærlinger fra mange utdanningstilbud. Velger du, eller går du allerede på Teknologi og industrifag, Kan du bli læring og ta fagbrev hos oss. Vi er den bedriften i regionen som har flest lærlinger per år. Vi har tett samarbeid med videregående skole i vår region, og er ansett som en av de beste læringsinstitusjonene for lærlinger. Vi har et av Norges mest høyteknologiske maskineri og prosessystem, som våre lærlinger får unik kunnskap om.

Hvorfor bli lærling på Saugbrugs?

Som lærling hos oss vil du bli en del av et engasjert og inkluderende arbeidsmiljø, med kolleger som brenner for å utvikle våre lærlinger til gode fagarbeiderne. Vi er dedikerte i oppfølgingen og utviklingen av våre lærlinger. Vi har et unikt opplæringsløp som vi er svært stolte av. Norske Skog Saugbrugs tar aktivt del i det grønne skiftet og er opptatt av en bærekraftig fremtid. Hos oss får du en spennende rolle i et åpent og inkluderende arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter.

Vi tilbyr lærlingplasser for disse faggruppene

Automatiker

En automatiker er en elektrofagarbeider som monterer, kontrollerer og vedlikeholder systemer for styring og regulering av automatiserte produksjonsprosesser og elektromekaniske systemer.

Elektriker

Elektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg.En elektriker er en elektrofagarbeider som jobber med å bygge og vedlikeholde det elektriskelavspenningsanlegget, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner.

Industrimekaniker

Industrimekanikere vedlikeholder, skifter deler på, bygger dem om, lager, monterer og reparerer maskiner og utstyr. Utfører rør- og platearbeid, feilsøking på maskiner og prosessutstyr
samt bruk av maskindrevet verktøy.

Kjemiprosessoperatør

En fagoperatør i kjemisk prosessindustri (prosesstekniker) arbeider med den daglige driften av anlegg for produksjon og behandling av eksempelvis kjemikalier, drikkevann, medisiner og gass.

Laborant

Laboranten jobber med analyse, produktutvikling og rapportering. En laborant (faglaborant) kontrollerer, kvalitetssikrer og dokumenterer produkter, metoder og materialer.

Service- og administrasjonsmedarbeider

Som service- og administrasjonsmedarbeider kan du ha svært ulike arbeidsoppgaver avhengig av
hvilken bedrift du jobber i. Venligvis innen service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver.

Logistikkoperatør

En logistikkoperatør arbeider med transport av materialer, varer, gods eller passasjerer. Lasting, lossing og klargjøring for forsendelse av gods eller passasjerer er vanlige oppgaver.

KONTAKTINFORMASJON

Norske Skog Saugbrugs AS
Tistedalsgata 9 – 11
1772 Halden
Norway
Tel.: +47 69 17 40 00
info.saugbrugs@norskeskog.com

CORPORATE
Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com
Phone: +47 22 51 20 20
See more contact information

BESØKSADRESSE

Norske Skog Saugbrugs AS
Tistedalsgata 9 – 11
1772 Halden
Norway

FØLG OSS